Narvik

Narvik

Vakttelefon: 95 23 82 58 (kr. 3000,- ved utrykning)

Servicesenterleder: Inger Elvelund
E-post: Inger.Elvelund@dahl.no
Telefon: 476 78 024

Regionsansvarlig servicesenter: Lene Charlotte Brattfjord
E-post: lene.brattfjord@dahl.no
Telefon: 48 24 57 37