Skilt 109 "Fartshump" MS KL2

Skilt 109 "Fartshump" er et fareskilt som anvendes for å varsle om fartshumper som kan komme overraskende på trafikantene, og til forvarsling av opphøyde gangfelt.