SKILT 116 MS FGG GLATT KJØREBANE

Skilt 116 "Glatt kjørebane" FGG er et fareskilt som kan anvendes når særlige forhold gjør kjørebanen glatt. Når det registreres fare for så glatte forhold at dette skiltet må benyttes, skal det i tillegg til oppsetting av skiltet straks settes i gang tiltak som reduserer faren.