Skilt 136.3H "Avstandsskilt" (høyre) MS KL2

Skilt 136.3 "Avstandsskilt" er et fareskilt som brukes for ekstra varsling foran planoverganger. Skiltet anvendes sammen med skilt 136.1 og 136.2.