Skilt 146.2 "Dyr (rein)" MS KL2

Skilt 146.2 "Dyr (rein)" er et fareskilt som brukes foran strekninger hvor dyr (rein) ofte krysser over eller ferdes langs vegen.