Logg inn

NRF 9721162

Skilt 908 "Hindermarkering (høyde)" FGG 1600x250 mm

Skilt 908 "Hindermarkering (høyde)" skal benyttes for å markere hinder hindringer på tvers av eller over kjørebanen. FGG-skilt anvendes i forbindelse med varsling av arbeid på veg.

Produktbeskrivelse

Skilt 908 "Hindermarkering (høyde)" FGG 1600x250 mm

Markeringsskilt gir informasjon om hvordan veien går videre, for eksempel svinger eller hindringer i eller nær veien. Dette betyr at skilt omfatter trafikkanordning for ulike formål. De viktigste er:- Markering av vegens linjeføring- Markering av steder der standarden på linjeføring eller tverrprofil reduseres- Markering av hindringer på, nær eller over kjørebanen- Midlertidige sperringer eller leding av trafikken på kjørebanen eller skulderen. Størrelse og utforming. Markeringsskiltene har varierende form, farger og utformingselementer. De fleste markeringsskilt har gule vinkler eller striper på svart bunn. Midlertidige markeringsskilt, for eksempel i forbindelse med veiarbeid, har rød bunnfarge. For mer informasjon, se Statens vegvesens Håndbok N300.