Sperrestein «Grisen» i betong med Ø60 stolp. plastkilelås, 300 kg

Sperrestein «Grisen» for midlertidig skilting på Ø60 stolpe. Produktet leveres med plastkilelås.