Gjennomf.lang m/muffe 866.025.050.10 bm europipe 50 gjennomføringer