Utskiftningsledd for 15 mm Pexrør

Nr 17087289.220