Värmebaronen El-kjele MP 6 2,5 bar 6 kW

3x230V alt 3x400V