Logg inn

22.08.2022

Brødrene Dahl

Prefabrikkerte vannkummer i PE er en problemløser

Innlekking av fremmedvann fører til forurensing av drikkevannet. Brødrene Dahl har, i samarbeid med Uponor Infra, lansert tette vannkummer med diameter 2000 og 2500 millimeter for områder med høy grunnvannstand eller alunskifer. Kummene er laget i polyetylen, kan leveres som kjøresterk og har hundre prosent tett helsveist rørgjennomføringer. 

MicrosoftTeams-image (2).png


Ferskvann, sure eller basiske væsker, saltvann, kloakk og annet kan sive inn i vannkummer med tradisjonell utforming. En tradisjonell betongkum kan forvitre og svekkes under slike forhold. Det samme gjelder også rør og rørkoblinger inne i kummen. Konsekvensen kan være at forurensning kan trenge inn i drikkevannet.

Fysisk testet og godkjent  etter VA miljøbladet 112

Plastkummene er godkjent etter VA miljøblad 112 og fysisk testet hos det teknologiske laboratoriet Risa i Sverige.

– Etter tidligere å ha introdusert PE-kummen på Ø1600 millimeter, har vi videreutviklet konseptet i samarbeid med Uponor Infra og fått typegodkjent to større dimensjoner hos RISE (Research Institute of Sweden) i henhold til VA Miljøblad 112, sier Alf Ersnes, teknisk sjef VMT i Brødrene Dahl.
 
De nye kummene er med diameter på henholdsvis Ø2000 og Ø2500 mm. Alle tre kummer kan leveres med kjøresterk toppløsning.

100% tett løsning

Dagens vannkummer er bygget for å ha en levetid på 100 år og gir en bærekraftig løsning. Hver enkelt kum er tetthetsprøvd for å hindre innlekking av fremmedvann og dimensjonert for å hindre oppdrift ved høy grunnvannstand. Dette gjør den til en naturlig løsning i områder med aggressive og forurensede jordmasser, i strandsoner og andre plasser hvor høy runnvannstand er et problem.
 
«Det at kummene og armaturen er helt tette hindrer at grunnvann kommer inn i drikkevannet – noe som er meget viktig», skyter Alf Ersnes inn.


MicrosoftTeams-image (3).png


Produseres og monteres ferdig innendørs – klar til montering i grøft

Vannkummene produseres innendørs av sertifiserte sveisere på Brødrene Dahl sitt verksted i Holmestrand. Alt av materiell er lagerført og Brødrene Dahl har egne ingeniører som hjelper til med modellering, design og tegninger i 3D.
 
– Miljøbladet 112 stiller krav til at installasjonen skal skje innomhus ved gitte temperaturer og av sertifisert personell. Her støtter Brødrene Dahl som teknisk handelsbedrift entreprenører i å kunne levere avanserte løsninger, kanskje utover det deres egne sertifiseringer og verkstedsfasiliteter åpner for, sier Ersnes.

Hurtig levering

I Holmestrand har vi alle delene som trengs, noe som gjør at vi kan levere raskt på forespørsel.

Siste nytt fra Brødrene Dahl